stemson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemson.

Từ điển Anh Việt

  • stemson

    * danh từ

    mũi thuyền, mũi tàu