stem correction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem correction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem correction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem correction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stem correction

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hiệu chỉnh cần khoan

  điện lạnh:

  hiệu chính thân (nhiệt kế)