stem-pinion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem-pinion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem-pinion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem-pinion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem-pinion

    * kỹ thuật

    bánh răng nghiêng