stem crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem crusher

    * kinh tế

    máy nghiền thân thảo