se defendendo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

se defendendo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm se defendendo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của se defendendo.

Từ điển Anh Việt

  • se defendendo

    /,si:di:fən'dendou/

    * phó từ

    để tự vệ