serf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serf.

Từ điển Anh Việt

 • serf

  /'sə:f/

  * danh từ

  nông nô

  người bị áp bức bóc lột

  thân trâu ngựa (nghĩa bóng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serf

  * kinh tế

  người bị áp bức bóc lột

  người nông nô

  nông nô

  * kỹ thuật

  nông nô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serf

  (Middle Ages) a person who is bound to the land and owned by the feudal lord

  Synonyms: helot, villein