seato nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seato nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seato giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seato.

Từ điển Anh Việt

  • seato

    * (viết tắt)

    Tổ chức Hiệp ước Đông nam A (South-East Asia Treaty Organization)