sep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sep.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sep

    Similar:

    september: the month following August and preceding October

    Synonyms: Sept

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).