sepoy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepoy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepoy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepoy.

Từ điển Anh Việt

  • sepoy

    /'si:pɔi/

    * danh từ

    lính Ân (trong quân đội Anh-Ân)