separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separator.

Từ điển Anh Việt

 • separator

  /'sepəreitə/

  * danh từ

  người chia ra, người tách ra

  máy gạn kem

  máy tách; chất tách

  frequency separator: máy tách tần số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • separator

  * kinh tế

  máy làm sạch bụi

  máy tách

  rây

  sàng

  thiết bị phân loại

  * kỹ thuật

  bẫy tách

  bộ chia

  bộ phận chia chọn

  bộ phân tích

  bộ tách

  dải phân cách

  dấu phân tách

  dấu tách

  đệm

  dụng cụ tách

  ký tự phân cách

  lọc

  máy phân ly

  máy sàng

  máy tách

  tấm cách điện

  thanh giằng

  thiết bị làm sạch

  thiết bị tách

  thiết bị tinh chế

  vòng cách

  điện tử & viễn thông:

  bộ cách ly

  điện:

  bộ phân li

  vặt ngăn cách

  xây dựng:

  bộ phân ly

  máy chọn quặng

  tấm cách

  thiết bị cách ly

  toán & tin:

  dấu ngăn cách

  dấu phân cách

  dụng cụ ngăn cách

  ký hiệu ngăn cách

  tấm cách thanh giằng

  thiết bị ngăn cách

  điện lạnh:

  máy (phân) tách

  tấm phân tách (ở acquy)

  cơ khí & công trình:

  ống phân ly

  vòng ngăn

  ô tô:

  tấm cách điện (ắc quy)

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị tuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • separator

  Similar:

  centrifuge: an apparatus that uses centrifugal force to separate particles from a suspension

  Synonyms: extractor