separatory funnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separatory funnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separatory funnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separatory funnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separatory funnel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phễu (chiết) tách