separator-filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separator-filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separator-filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separator-filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separator-filter

    * kỹ thuật

    bộ lọc tách