separator bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separator bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separator bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separator bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • separator bar

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thanh ngăn cách

  xây dựng:

  thanh phân cách