separator string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separator string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separator string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separator string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separator string

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuỗi bộ cách ly

    chuỗi bộ phân tích