separators nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separators nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separators giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separators.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separators

    * kỹ thuật

    điện:

    thẻ ngăn