separated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separated.

Từ điển Anh Việt

 • separated

  * tính từ

  ly thân

 • separated

  tách

  mutually s. tách nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • separated

  * kỹ thuật

  riêng biệt

  tách

  tách biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet