secern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secern.

Từ điển Anh Việt

  • secern

    * ngoại động từ

    phân biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet