septangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septangle.

Từ điển Anh Việt

  • septangle

    /'septæɳgl/

    * danh từ

    hình bảy góc