september nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

september nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm september giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của september.

Từ điển Anh Việt

 • september

  /səp'tembə/

  * danh từ

  tháng chín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • september

  * kinh tế

  tháng chín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • september

  the month following August and preceding October

  Synonyms: Sep, Sept