september 29 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

september 29 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm september 29 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của september 29.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • september 29

    Similar:

    michaelmas: honoring the archangel Michael; a quarter day in England, Wales, and Ireland

    Synonyms: Michaelmas Day

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).