september 11 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

september 11 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm september 11 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của september 11.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • september 11

    Similar:

    9/11: the day in 2001 when Arab suicide bombers hijacked United States airliners and used them as bombs

    Synonyms: 9-11, Sept. 11, Sep 11

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).