sept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sept.

Từ điển Anh Việt

  • sept

    /sept/

    * danh từ

    bộ lạc (ở Ai-len)

Từ điển Anh Anh - Wordnet