sepsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sepsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sepsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sepsis.

Từ điển Anh Việt

 • sepsis

  /'sepsis/

  * danh từ

  (y học) sự nhiễm trùng máu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sepsis

  * kỹ thuật

  y học:

  nhiễm khuẩn huyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sepsis

  the presence of pus-forming bacteria or their toxins in the blood or tissues