seek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seek.

Từ điển Anh Việt

 • seek

  /si:k/

  * động từ sought

  /sɔ:t/

  tìm, đi tìm, tìm kiếm, cố tìm cho được

  to seek employment: tìm việc làm

  to go seeking advice: đi tìm sự giúp đỡ ý kiến

  mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng

  to seek to make peace: cố gắng dàn hoà

  to seek someone's life' to seek to kill someone: nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai

  thỉnh cầu, yêu cầu

  to seek someone's aid: yêu cầu sự giúp đỡ của ai

  theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi

  to seek after

  to seek for

  đi tìm, tìm kiếm

  to seek out

  tìm, nhằm tìm (ai)

  to seek out the author of a murder: tìm thủ phạm cho vụ giết người

  tìm thấy

  to seek through

  lục tìm, lục soát

  to be to seek (much to seek)

  còn thiếu, còn cần

  good teacher are to seek: còn thiếu nhiều giáo viên giỏi

  to be to seek in grammar: cần phải học thêm ngữ pháp

 • seek

  tìm tòi; cố gắng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seek

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tìm kiếm truy tìm

  tìm tòi cố gắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seek

  the movement of a read/write head to a specific data track on a disk

  try to get or reach

  seek a position

  seek an education

  seek happiness

  go to or towards

  a liquid seeks its own level

  inquire for

  seek directions from a local

  Similar:

  search: try to locate or discover, or try to establish the existence of

  The police are searching for clues

  They are searching for the missing man in the entire county

  Synonyms: look for

  try: make an effort or attempt

  He tried to shake off his fears

  The infant had essayed a few wobbly steps

  The police attempted to stop the thief

  He sought to improve himself

  She always seeks to do good in the world

  Synonyms: attempt, essay, assay