seek out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seek out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seek out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seek out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seek out

    look for a specific person or thing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).