run into nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run into nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run into giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run into.

Từ điển Anh Việt

 • run into

  chạy vào trong

  mắc vào, rơi vào

  to run into debt: mắc nợ

  to run into absurdity: rơi vào chỗ vô lý

  va phải, đụng phải

  hoà hợp với nhau; đổi thành, biến thành

  ngẫu nhiên gặp

  đạt tới

  the book run into five aditions: cuốn sách được xuất bản tới năm lần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • run into

  * kỹ thuật

  đâm vào

  đụng vào

  giao thông & vận tải:

  va chạm với

Từ điển Anh Anh - Wordnet