runaway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

runaway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm runaway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của runaway.

Từ điển Anh Việt

 • runaway

  /'rʌnəwei/

  * danh từ

  người trốn tránh, người chạy trốn

  con ngựa lồng lên

  * tính từ

  trốn tránh, chạy trốn, bỏ ngũ

  a runaway soldier: một người lính bỏ ngũ

  lồng lên (ngựa)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng một cách dễ dàng

  a runaway victory: (thể dục,thể thao) trận thắng dễ dàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet