walkaway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walkaway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walkaway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walkaway.

Từ điển Anh Việt

  • walkaway

    /'wɔ:kə,wei/

    * danh từ

    cuộc thi đấu thắng dễ dàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet