private property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private property

  * kinh tế

  cấm vào

  tài sản cá nhân

  tài sản riêng

  tài sản tư hữu

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tài sản tư nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet