printing press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • printing press

  * kinh tế

  báo chí in

  * kỹ thuật

  máy in

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • printing press

  Similar:

  press: a machine used for printing