printing-ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-ink.

Từ điển Anh Việt

  • printing-ink

    /'printiɳ,iɳk/

    * danh từ

    mực in