printing-press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-press.

Từ điển Anh Việt

 • printing-press

  /'printiɳmə,ʃi:n/ (printing-press) /'printiɳ printing-press/

  press)

  /'printiɳ printing-press/

  * danh từ

  máy in