pit man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit man

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thợ đào hầm lò