pithole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pithole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pithole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pithole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pithole

    * kỹ thuật

    hố