pit head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pit head

  * kỹ thuật

  miệng hầm mỏ

  hóa học & vật liệu:

  đầu giếng mỏ

  đầu hầm khai thác