pithead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pithead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pithead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pithead.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pithead

    the entrance to a coal mine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).