pitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitter

    * kinh tế

    máy tách hột