pits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pits

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hốc, lõm do gỉ