pithily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pithily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pithily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pithily.

Từ điển Anh Việt

 • pithily

  /'piθili/

  * phó từ

  mạnh mẽ, đấy sức sống, đầy nghị lực

  súc tích; rắn rỏi, mạnh mẽ (văn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pithily

  in a pithy sententious manner

  she expressed herself pithily

  Synonyms: sententiously