sententiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sententiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sententiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sententiously.

Từ điển Anh Việt

 • sententiously

  * phó từ

  có tính chất châm ngôn; thích dùng châm ngôn

  trang trọng giả tạo (văn phong)

  lên mặt dạy đời, lên mặt đao đức (người, giọng nói...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sententiously

  Similar:

  pithily: in a pithy sententious manner

  she expressed herself pithily