pitprop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitprop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitprop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitprop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitprop

    a wooden prop used to support the roof of a mine

    Synonyms: sprag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).