pith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pith.

Từ điển Anh Việt

 • pith

  /piθ/

  * danh từ

  ruột cây

  lớp vỏ xốp; cùi (quả cam)

  (giải phẫu) tuỷ sống

  (nghĩa bóng) phần chính, phần cốt tuỷ ((thường) the pith and marrow of)

  the pith and marrow of matter: phần chính của vấn đề

  sức mạnh; nghị lực

  to lack pith: thiếu nghị lực

  * ngoại động từ

  rút tuỷ sống để giết (một con vật)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pith

  * kinh tế

  lõi

  nhân

  ruột bánh mì

  * kỹ thuật

  lõi

  lõi cây

  lõi gỗ

  lõi gỗ mềm

  hóa học & vật liệu:

  ống lấy dấu

  xây dựng:

  rút lõi cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet