nitty-gritty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nitty-gritty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nitty-gritty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nitty-gritty.

Từ điển Anh Việt

  • nitty-gritty

    * danh từ

    thực chất của vấn đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet