gist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gist.

Từ điển Anh Việt

  • gist

    /dʤist/

    * danh từ

    lý do chính, nguyên nhân chính

    thực chất, ý chính (của một vấn đề, câu chuyện...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet