marrow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marrow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marrow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marrow.

Từ điển Anh Việt

 • marrow

  /'mærou/

  * danh từ

  (tiếng địa phương) bạn nối khố

  bạn trăm năm

  hình ảnh giống như hệt

  * danh từ

  tuỷ

  to be frozen to the marrow: rét buốt đến tận tuỷ, rét thấu xương

  (nghĩa bóng) phần chính, phần cốt tuỷ

  the pith and marrow of a statement: phần chính của bản tuyên bố

  (nghĩa bóng) sức mạnh; lực; nghị lực

  (thực vật học) bí ngô ((cũng) vegetable marrow)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marrow

  * kinh tế

  bí ngô

  thịt quả

  tủy

  * kỹ thuật

  lõi cây

  y học:

  tủy

Từ điển Anh Anh - Wordnet