pitcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitcher.

Từ điển Anh Việt

 • pitcher

  /'pitʃə/

  * danh từ

  bình rót (sữa, nước...)

  (thực vật học) lá hình chén (lá biến đổi thành hình chén có nắp

  little pitchers have long ears

  trẻ con hay nghe lỏm

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) cầu thủ giao bóng (bóng chày)

  người bán quán ở vỉa hè

  đá lát đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitcher

  (baseball) the person who does the pitching

  our pitcher has a sore arm

  Synonyms: hurler, twirler

  an open vessel with a handle and a spout for pouring

  Synonyms: ewer

  the quantity contained in a pitcher

  Synonyms: pitcherful

  (botany) a leaf that that is modified in such a way as to resemble a pitcher or ewer

  the position on a baseball team of the player who throws the ball for a batter to try to hit

  he has played every position except pitcher

  they have a southpaw on the mound

  Synonyms: mound