pitcher plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitcher plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitcher plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitcher plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitcher plant

    any of several insectivorous herbs of the order Sarraceniales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).