pitcher-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitcher-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitcher-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitcher-man.

Từ điển Anh Việt

  • pitcher-man

    * danh từ

    người cuồng ẩm