pit coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pit coal

  * kỹ thuật

  hầm than đá

  nguyên khai

  than đá

  hóa học & vật liệu:

  than chứa bitum