pit gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pit gravel

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sỏi khai thác

  cơ khí & công trình:

  sỏi lấy ở mỏ

  xây dựng:

  sỏi mỏ